Інструкція з охорони праці для працівників пральні під час роботи на пральних машинах
І. Загальні положення
  1.1. До самостійної роботи в пральні дошкільного навчального закладу допускаються особи, які досягли 18-річного віку і пройшли: медичний огляд; відповідне навчання з безпечних прийомів праці та методів звільнення ураженого електричним струмом; перевірку знань ПТЕ, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки, виробничої санітарії і одержали II групу допуску з електробезпеки до 1000 В; засвоїли правила електро- та пожежної безпеки, вміють користуватися первинними засобами пожежогасіння; мають навички з надання першої (долікарської) допомоги.
  1.2. Щойно прийняті на роботу працівники пральні дошкільного навчального закладу повинні пройти: вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з питань охорони праці. Повторний інструктаж з працівниками пральні проводиться щоквартально. Раз у три роки працівники пральні повинні пройти перевірку знань з питань охорони праці.
  1.3. Працівники пральні дошкільного навчального закладу повинні знати і виконувати:
    — правила внутрішнього трудового розпорядку;
    — правила особистої гігієни;
    — правила електро- та пожежної безпеки;
    — правила техніки безпеки та виробничої санітарії;
    — інструкції з експлуатації наявного електрообладнання;
    — вимоги даної інструкції.
  1.4. Працівники пральні забезпечуються керівником дошкільного навчального закладу спецодягом, спецвзуттям (галоші, гумові чоботи і гумові рукавички) та іншими засобами індивідуального захисту.
  1.5. При виявленні несправностей в обладнанні, устаткуванні, при нещасному випадку працівникам необхідно негайно повідомній про це керівника дошкільного навчального закладу.
  1.6. Під час експлуатації електрообладнання в пральні дошкільного навчального закладу не допускається присутність сторонніх осіб.
  1.7. Працівники, винні у невиконанні вимог цієї інструкції, притягуються до відповідальності згідно з діючим законодавством.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2.1. Одягнути спецодяг, спецвзуття і привести їх у належний вигляд.
  2.2. Оглянути робоче місце, прибрати всі предмети, що заважатимуть під час роботи.
  2.3. Перевірити підлогу: чи немає в ній пошкоджень, речей, які заважатимуть ходінню, чи надійно закріплена пральна машина на фундаменті, а також наявність гумового килимка і дерев'яної підніжної решітки.
  2.4. Перевірити справність машини; термометра, покажчика рівня води в барабані, пристосування для надійного кріплення кришок зовнішнього й внутрішнього барабана при завантаженні й розвантаженні білизни, манометра, наявність і справність заземлення, блокуючих пристроїв, захисних кожухів і огороджень, відсутність оголених проводів, справність парових вентилів, кранів. Не приступати до роботи при відсутності заземлення.
  2.5. Перевірити відсутність сторонніх предметів у внутрішньому барабані пральної машини.
  2.6. Перед завантажуванням білизни в барабан необхідно:
    — вимкнути кнопкою вимикача електродвигун машини;
    — зовнішній і внутрішній барабани необхідно закріпити на стопорах;
    — кришки внутрішнього барабана необхідно закріпити у відкритому положенні;
    — при недотриманні будь-якої з вказаних вимог завантажувати барабан білизною не дозволяється.
  2.7. Завантажити брудну білизну в порожній барабан, залити розчином миючих засобів, контролюючи рівень води.
  Не дозволяється:
    — завантажувати білизну в барабан, наповнений водою;
    — проводити будь-які ремонтні роботи при включеній машині в електромережу;
    — працювати на машині при пошкодженому заземленні.
  2.8. У приміщеннях, де знаходяться пральні машини, обов'язково використовувати спецодяг і спеццвзуття (галоші, гумові чоботи й гумові рукавички).
  2.9. Лампочки освітлення повинні бути закриті плафонами, а проточно-витяжна вентиляція має бути справною.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  3.1. Зберігати в пральному цеху пральні матеріали (мило, соду та ін.) не дозволяється.
  3.2. Білизна у пральному цеху повинна знаходитись тільки у візочках.
  3.3. Візочки повинні бути справними. Експлуатація візочка, в якому рама кузова або обшивка має тріщини, поломки, задирки або інші дефекти не дозволяється.
  3.4. Завантаження візочка допускається у відповідності з його вантажопідйомністю, а по висоті - не більше 50-100 мм вище верха рами.
  3.5. Ємність для заварювання крохмалю повинна бути надійно встановлена і старанно закріплена. Трубопроводи для води повинні бути опущені в нижню третину ємності. Для забезпечення тихого кипіння розчину подача пари повинна бути відрегульована. Бурхливе кипіння розчину не допускається.
  3.6. Для перемішування розчину необхідно використовувати металеві або з твердої деревини лопатки, які повинні бути гладенькими і без задирок.
  3.7. Після завантаження білизни і до пуску машини повинні виконуватись наступні правила:
    — кришки внутрішнього барабану повинні бути закриті, стопори закріплені;
    — кришки зовнішнього барабана повинні бути закріплені;
    — внутрішній барабан повинен бути знятий зіе стопора;
    — штурвал або рукоятка, за допомогою якої здійснюється перекидання барабанів, повинна бути відключена від електроприводу;
    — без виконання вказаних вимог пуск машини не дозволяється.
  3.8. При запуску пральна машина не повинна вібрувати.
  3.9. Завантаження пральних матеріалів в пральну машину під час її роботи дозволяється вручну, при наявності в зовнішньому барабані спеціальних люків для цієї мети. Під час роботи машини не дозволяється відкривати кришки зовнішнього барабана для завантаження матеріалів.
  3.10. При кип'ятінні білизни в пральній машині паровий вентиль повинен бути відкритий для подачі пару, необхідного для підтримування тихого кипіння. Відкривання вентиля повністю і надлишкове парення в барабані не дозволяється.
  3.11. Пральна машина повинна працювати спокійно і ритмічно, без стуку і ривків при реверсивному обертанні барабана. У випадку ненормального стуку, ривків, сильного нагрівання електродвигуна або редуктора, машина повинна бути негайно зупинена для вжиття заходів з усунення виявлених несправностей.
  3.12. Підлога в пральні повинна бути без пошкоджень і мати стік води.
  3.13. Мильна емульсія не повинна витікати з пральної машини. Якщо сталося витікання пральної емульсії, то її необхідно негайно витерти, стежити за тим, щоб підлога була сухою.
  3.14. Не дозволяється переносити вручну окріп та інші гарячі рідини у відкритому і несправному посуді.
  3.15. Перед вивантаженням з пральної машини білизна повинна охолонути. Вивантажувати неохолоджену білизну не дозволяється.
  3.16. Перед вивантаженням білизни з пральної машини необхідно виконати такі правила:
    — вимкнути машину кнопкою вимикача і лише після повної її зупинки починати вивантажувати білизну;
    — кришка зовнішнього барабана повинна бути відкритою і закріпленою;
    — штурвалом чи при допомозі ручки внутрішній барабан підводять і ставлять на стопор;
    — кришки зовнішнього барабана повинні бути закритими;
    — кришки внутрішнього барабана повинні бути відкритими і закріпленими;
    — використовувати тільки справні дерев'яні щипці.
  Для виймання білизни з пральної машини не дозволяється:
    — зупиняти машину без кнопки шляхом відкривання кришки зовнішнього барабана, зблокованої пусковою кнопкою;
    — доводити внутрішній барабан до потрібного положення шляхом натискання на контакт блокування;
    — проводити вивантаження білизни без встановлення внутрішнього барабана на стопор.
  Без зупинки машини - не дозволяється:
    — проводити огляд і змащення рухомих деталей;
    — знімати, надягати, поправляти руками приводні паси;
    — підтягувати сальникові згущувачі-фланці та ін. на машинах і трубопроводах, які знаходяться під тиском;
    — підвищувати тиск води і повітря, які поступають до машини понад норми, вказані у паспорті машини;
    — знімати кожухи і огородження;
    — виконувати будь-які ремонтні роботи;
    — завантажувати машину без зупинки внутрішнього барабану;
    — відлучатися від машини в процесі роботи
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  4.1. Вимкнути машину.
  4.2. Випустити миючий розчин через виливальний клапан.
  4.3. Вимити і просушити пральну машину.
  4.4. Прибрати робоче місце.
  4.5. Скинути спецодяг, впорядкувати його.
  4.6. Виходячи з приміщення, перевірити, чи все електрообладнання відключено від електромережі. Вимкнути електроосвітлення і загальний рубильник.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5.1. Роботу необхідно припинити:
    — у випадку виходу із ладу запобіжних блокуючих пристроїв, несправностей чи відсутності деяких з'єднувальних деталей барабанів, кришок, заземлення;
    — пошкодження трубопроводів пари і гарячої води.
  У випадку короткого замикання і пробивання струму на корпус необхідно негайно вимкнути пральну машину з електромережі та рубильник. Про це повідомити відповідального за електрогосподарство. Роботу відновити лише після повного усунення несправностей.
  5.2. У випадку пожежі відключити рубильник і взяти участь у гасінні пожежі всіма наявними засобами пожежогасіння, повідомити керівника дошкільного навчального закладу, пожежну частину за тел. 1-01, вжити заходів з евакуації дітей з приміщення.
  5.3. У випадку травмування працівників дошкільного навчального закладу необхідно звернутися до медпрацівника і при потребі викликати швидку допомогу за тел. 1-03.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати Інструкцію з охорони праці для працівників пральні під час роботи на пральних машинах

Повернутись на початок сторінки