Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
І. Загальні положення
  До роботи на ЕОМ допускаються учні, які засвоїли правила техніки безпеки і мають відповідний стан здоров'я та навички роботи.
  Променева трубка відеомонітора є джерелом електромагнітного випромінювання, яке несприятливо діє на зір, викликає втому і пониження працездатності.
  Тому треба працювати:
    - на відстані 60-70 см, допустимо не менше 50 см від екрана, дотримуючись правильного положення тіла, не сутулячись, не нахиляючись;
    - учням, які носять постійно окуляри, - бути в окулярах.
    - тривалість безперервної роботи для дітей не повинна перевищувати 25 хв., для дорослих - 2 год.
  Робота за ЕОМ вимагає пильної уваги, чітких дій і самоконтролю. Тому не можна працювати :
    - при недостатньому освітленні;
    - при поганому самопочутті (в цьому випадку треба звернутися до лікаря).
II. Вимоги роботи перед початком роботи:
  - спокійно, без поспіху, заходьте в кабінет і займайте відведене вам місце;
  - візуально оглянувши пристрої ПК, переконайтесь у відсутності явних пошкоджень;
  - сідайте так, щоб екран дисплея знаходився на відстані 60- 70 см від очей, перпендикулярно лінії погляду;
  - розташовуйте на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не перешкоджали роботі ПК.
III. Вимоги безпеки під час роботи на ЕОМ:
  - дбайливо поводьтесь з технікою;
  - чітко виконуйте всі правила, зазначені вище, а також поточні рекомендації вчителя;
  - плавно натискайте на клавіші, без різких ударів;
  - працюйте на клавіатурі чистими руками;
  - ніколи не намагайтесь самостійно усувати неполадки в роботі апаратури;
  - слідкуйте за справністю апаратури і з появою незвичного звуку чи мимовільного відключення апаратури негайно припиніть роботу та негайно повідомте про це вчителя.
Суворо забороняється:
  - торкатися місць під'єднання кабелів;
  - торкатися проводів живлення і пристроїв заземлення;
  - працювати на комп'ютері при знятому кожусі будь-якого пристрою;
  - під'єднувати та від'єднувати з'єднувачі електроживлення при поданій напрузі;
  - вмикати і вимикати апаратуру без дозволу викладача;
  - порушувати порядок ввімкнення і вимкнення апаратурних блоків;
  - класти диски, книги, зошити на монітор і клавіатуру;
  - працювати у вологому одязі і вологими руками;
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи:
  - виконайте поточні рекомендації вчителя;
  - вимкніть пристрої ПК;
  - від'єднайте ПК від електромережі (вчитель);
  - приведіть робоче місце в належний порядок.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:
Дії учнів:
  - негайно припиніть роботу, вимкніть пристрої і повідомте вчителя;
При короткому замиканні струму
Дії вчителя:
  - обезживити розподільник-щит;
  - звільнити приміщення від учнів;
  - повідомити дирекцію школи.
При пожежі
Дії вчителя:
  - повідомити по телефону 1-01;
  - звільнити приміщення від учнів та повідомити адміністрацію школи;
  - в міру можливостей вжити заходів щодо ліквідації пожежі.
При травмуванні
Дії вчителя:
  - повідомити медперсонал школи;
  - при необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 1-03.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати Інструкцію з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики

Повернутись на початок сторінки