Правила проведення стрільби у шкільному тирі
І. Загальні положення
  1. Заняття (стрільба) проводяться за шкільним розкладом і планом гурткової роботи на основі наказу директора школи. Групи допускаються до занять на чолі з викладачем ЗВ або тренером.
  2. Відповідальність за організацію і проведення стрільб покладається на викладача ЗВ, а під час змагань - на головного суддю.
  3. Викладач ЗВ несе повну відповідальність за знання і додержання всіма учнями правил техніки безпеки при проведенні стрільб.
  4. Вільні від стрільби учні перебувають у спеціально відведеному місці і дотримуються встановленого порядку.
  5. Стрільці, які порушують правила безпеки - необережно поводяться із зброєю та боєприпасами на вогневому рубежі, - знімаються та до стрільби не допускаються.
II. Обов'язки керівника стрільби
  1. Перед початком стрільби ознайомитися з даними правилами і розписатися.
  2. Прийняти тир, розписатися в журналі обліку стрільб.
  3. Після закінчення часу, відведеного розкладом на стрільбу, звільнити тир і привести його в порядок: прибрати килимки, підстилки, мішечки; зібрати гільзи, коробки. Після цього здати тир і розписатися про здачу в журналі обліку.
ІІІ. Обов'язки стрільців
  1. Знати і суворо виконувати всі команди й заходи безпеки під час стрільби.
  2. Після стрільби здати керівникові зайві патрони та гільзи.
  3. Чистити зброю, коптити мушки тільки в кімнаті для чищення зброї або спеціально відведеному місці.
IV. У тирі забороняється
  1. Проводити стрільбу без викладача ЗВ (тренера).
  2. Вести вогонь з несправної зброї.
  3. Заряджати зброю на вогневому рубежі без команди "Заряджай!", "Вогонь!".
  4. Брати зброю без дозволу викладача ЗВ (тренера).
  5. Залишати на вогневому рубежі зброю із закритим затвором або із зведеним курком, як заряджену, так і не заряджену.
  6. Перебуваючи на лінії вогню, спрямовувати зброю в тил, у бік або прицілюватися у мішені, якщо в розташуванні лінії перебувають люди, незалежно від того, заряджена чи розряджена зброя.
  7. Проводити тренування в тилу (вхолосту), якщо на лінії вогню проводиться стрільба.
  8. Перебувати на вогневому рубежі стороннім особам, а також стрільцям, які не зайняті стрільбою.
  9. Палити і розводити вогонь для коптіння мушок.
  10. Вмикати і вимикати вентилятори, переставляти лампи освітлення.
  11. Відкривати стрільбу без команди керівника стрільби або при піднятому білому прапорці.
V. Відповідальний по тиру
  Викладач ЗВ (тренер) зобов'язаний:
    а. Стежити за виконанням даних Правил і заходів безпеки під час проведення стрільб.
    б. У разі порушення даних Правил негайно вживати заходи щодо припинення стрільб і ліквідації порушень.
    в. Усі порушення записувати в книгу обліку, про грубі порушення негайно доповідати директорові школи або його заступникові.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати Правила проведення стрільби у шкільному тирі

Повернутись на початок сторінки