Інструкція з охорони праці під час проведення стрільби
І. Загальні положення
  Безпека під час проведення всіх стрільб забезпечується чіткою їх організацією, точним додержанням правил безпеки і високою дисциплінованістю всіх, хто бере участь у стрільбі.
  Відповідальність за організацію стрільби, підготовку тиру покладається на керівника, який проводить стрільбу.
  У тирі повинна бути схема, на яку наносять межі тиру, та інструкція (правила) щодо заходів безпеки.
  Перед початком стрільби територію тиру потрібно оглянути.
  У кожному тирі повинна бути аптечка або санітарна сумка для надання першої медичної допомоги.
  Стріляти в тирі бойовими і малокаліберними патронами, а також кульками з пневматичної гвинтівки, де негарантована безпека стрільби, а також передовіряти керівництво стрільбою комусь з учнів забороняється.
  На допомогу керівникові на кожну стрільбу призначається черговий з числа найбільш підготовлених стрільців.
  У тирі забороняється:
    - стріляти з несправної зброї і при піднятому білому прапорці;
    - брати на вогневому рубежі зброю, доторкатися або підходити до неї без команди (дозволу) керівника стрільби;
    - заряджати зброю всіма видами патронів до команди керівника стрільби і до сигналу "Вогонь !";
    - прицілюватися і спрямовувати зброю в різні боки і в тил, а також у людей або тварин, в якому б стані не перебувала зброя;
    - цілитися в мішені навіть з незарядженої зброї, якщо в розташуванні їх перебувають люди або тварини;
    - виносити заряджену зброю з лінії вогневого рубежу;
    - перебувати на вогневому рубежі стороннім, крім стріляючої зміни;
    - залишати де б то не було заряджену зброю або передавати її іншим особам без команди керівника стрільби;
    - стріляти не паралельно директрисі стрільбища;
    - стріляти в тирі одночасно з різних видів зброї та положень;
    - допускати до стрільби осіб, які не мають міцних практичних навичок стрільби.
  Від сигналу (команди) "Відбій!" до сигналу (команди) "Вогонь!" забороняється будь-кому перебувати на лінії вогневого рубежу. Патрони видає керівник стрільби тільки на лінії вогню. За умов, коли показ влучення здійснюється після кожного пострілу, видається тільки по одному патрону.
  Зброю заряджають тільки на вогневому рубежі за командою керівника стрільби "Заряджай!" або після сигналу "До бою!".
  Зброю чистять у спеціально відведених місцях під керівництвом викладача ДП (тренера).
  Для проведення кожної стрільби директор школи видає письмовий наказ, у якому зазначає дату, час і місце стрільби; клас і кількість учнів, яких залучали до стрільби; кількість патронів (кульок), необхідних для стрільби; найменування вправи стрільби, прізвище керівника стрільби, а також необхідні засоби, що потрібні для надання першої медичної допомоги.
  На використані малокаліберні патрони (кульки) керівник стрільби складає акт, у якому зазначає дату і місце стрільби; клас, учні якого брали участь у стрільбі, кількість використаних патронів (кульок). Акт підписує керівник стрільби (викладач ДП), класний керівник і командир класу, затверджує директор школи.
II. Вимоги безпеки перед початком стрільби
  Обов'язки керівника, щодо забезпечення безпеки стрільби:
    - викладач ЗВ назначає чергового по стрільбищу (тиру), оточуючий загін, показувачів, інструктує їх і спостерігає за точним виконанням ними своїх обов'язків. Перевіряє відповідність мішеней умовам виконуваної вправи. У разі потреби підготовлює показувачів для показу і огляду мішеней, розводить їх по бліндажах, перевіряє знання ними заходів безпеки і своїх обов'язків, встановлює з ними надійний зв'язок, перевіряє справність бліндажів. Оглядає смугу стрільбища і тиру, щоб у напрямі стрільби не було жодних предметів, які під час стрільби можуть викликати рикошети;
    - перевіряє наявність та стан зброї і патронів, визначає місце патронного пункту;
    - перевіряє у стрільців знання правил безпеки під час стрільби;
    - розподіляє стріляючих на зміни;
    - повідомляє черговим змінам місця занять і чекання (вони повинні бути не ближче як за 40 м від вихідного рубежу);
    - вишиковує чергову зміну для стрільби на вихідному рубежі.
III. Вимоги безпеки під час стрільби
    - дає розпорядження подавати сигнал "Вогонь!";
    - вручає черговій зміні стріляючих зброю;
    - виводить на вогневий рубіж чергову зміну і керує стрільбою;
    - стежить, щоб на вогневому рубежі, крім стрільців стріляючої зміни, нікого не було;
    - після закінчення зміною стрільби подає команди: "Розряджай!", "Відкрити затвори!" і перевіряє, щоб зброя була розряджена, а затвори відкриті;
    - дає розпорядження змінити червоний прапор на білий і подає сигнал (команду) "Відбій!";
    - після сигналу (команди) "Відбій!" подає для стріляючої зміни команду "Встати!", а якщо є показувачі, дає їм дозвіл вийти з бліндажів, для огляду мішеней і позначення влучень.
IV. Вимоги безпеки після закінчення стрільби
    - організовує збирання стріляних гільз і здачу патронів, що залишились;
    - направляє зміну, яка стріляла, під керівництвом старшого, для огляду мішеней;
    - оглядає мішені, проводить розбір стрільби і веде облік результатів стрільби;
    - повертає зміну у вихідне положення;
    - після закінчення всієї стрільби перевіряє зброю, патрони, що залишилися, і складає акт про витрату патронів, приводить тир (стрільбище) у порядок;
    - доповідає директорові школи про результати стрільби.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  Негайно припинити стрільбу, якщо порушено правила безпеки.
  Стрільці (учні), які допустили порушення правил безпеки на вогневому рубежі, знімаються і до стрільби не допускаються.
  Про всі нещасні випадки, що сталися під час стрільби, потрібно негайно повідомити у найближчий лікарський пункт, у місцеві органи міліції та в органи освіти, як про надзвичайну подію.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час проведення стрільби

Повернутись на початок сторінки