Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів
І. Загальні положення
  Відповідальний за проведення спортивно-масових заходів (спортивних свят, змагань, конкурсів) дотримується гігієнічних норм і вимог з охорони праці, пожежної та електробезпеки.
  Заступник директора з виховної роботи і відповідальний за електро- і пожежну безпеку проводять інструктаж з відповідальними за проведення спортивно-масового заходу, черговими вчителями, класними керівниками, класоводами, а ті в свою чергу з учнями про заходи пожежної безпеки і правила евакуації дітей з приміщень на випадок пожежі, правила поведінки учнів у залі та спортмайданчику.
  У приміщенні основних спортивних споруд (спортивний зал, тренажерний зал, басейн, тир) на видному місці повинні бути вивішені правила поведінки та техніки безпеки, план евакуації учнів на випадок пожежі або стихійного лиха.
  На час проведення спортивно-масових заходів необхідно обов'язково організувати чергування членів добровільні' пожежної дружини закладу, а приміщення забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. Використовувати засоби пожежогасіння для господарських та інших потреб, що не пов'язані з пожежогасінням, категорично заборонено.
  Приміщення, в яких проводяться спортивно-масові заходи, повинні мати не менш як два виходи назовні. Відстань від найвіддаленішої точки підлоги до дверей, що ведуть до евакуаційного виходу, не повинна перевищувати 27 м. Двері, призначені для евакуації, повинні відчинятися у напрямку виходу з приміщення. Спортивне обладнання майданчиків повинно бути надійно закріплене і відповідати вимогам безпеки.
  Кількість місць у спортивному залі під час проведення спортивно- масових заходів та змагань треба встановлювати з розрахунку 0,7-1 м2 на одного учня. Заповнювати зал понад установлену норму забороняється. Забороняється проводити спортивно-масові заходи та змагання у приміщеннях, спортивних майданчиках, які не відповідають цим нормам. Коридори, проходи і виходи з будівель, призначених для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері з приміщень під час проведення спортивно-масових заходів забороняється замикати на замок або засуви, які важко відкриваються.
  Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий з числа педагогів або учнів старших класів.
II. Вимоги безпеки перед початком проведення спортивно-масових заходів
  Відповідальний за проведення спортивно-масових заходів перед початком їх проведення повинен ретельно оглянути спортивні майданчики, приміщення, запасні виходи, особисто переконатись у повній готовності їх у протипожежному відношенні та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожежогасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної на масових заходах, надійність спортивного обладання.
III. Вимоги безпеки під час проведення спортивно-масових заходів
  Під час проведення спортивно-масових заходів з учнями повинні невідлучно перебувати класний керівник чи класовод." Вони зобов'язані стежити за точним виконанням заходів безпеки під час проведення заходів. Необхідна також обов'язкова присутність медичного працівника для надання у разі потреби першої медичної допомоги.
IV. Вимоги безпеки після закінчення спортивно-масових заходів
  Відключити від електромережі електроапаратуру. Класоводи і класні керівники організовують вивід школярів з приміщень. Вимкнути освітлення і закрити приміщення на ключ.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  У випадку пожежі керівник заходу зобов'язаний:     а) негайно повідомити про пожежу у найближчу пожежну частину за телефоном 01, дати сигнал тривоги для місцевої добровільної пожежної частини;
    б) вжити всіх залежних від нього заходів щодо евакуації дітей з приміщень (дітей молодшого віку евакуювати в першу чергу). Евакуацію дітей треба починати з приміщення, де виникла пожежа, а також з приміщень, яким загрожує небезпека поширення пожежі;
    в) направити евакуйованих дітей у безпечне місце (будівлю);
    г) одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й наявними в установі засобами пожежогасіння;
    д) для зустрічі викликаної пожежної частини або дружини треба виділити особу, яка повинна чітко проінформувати начальника частини (дружини), що прибула, про те, чи всі діти евакуйовані з будівлі, яка горить або задимлена, і в яких приміщеннях ще залишилися люди.
  У разі необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим і викликати швидку медичну допомогу за телефоном 1-03.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів

Повернутись на початок сторінки