Інструкція з охорони праці під час виконання сільськогосподарських робіт
І. Загальні положення
  1.1. До виконання сільськогосподарських робіт допускаються учні, які ознайомлені і знають вимоги даної інструкції.
  1.2. Виконання всіх сільськогосподарських робіт проводяться тільки справними інструментами, які відповідають віковим особливостям учнів і в присутності учителя.
  1.3. До роботи допускаються учні, які пройшли медогляд і не мають медичних протипоказань до виконання даних робіт.
  1.4. При визначенні видів робіт для учнів необхідно керуватися ДНАОП 0.03-8.07-94 "Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх".
  1.5. Під час трудового навчання й літніх практичних робіт у сільськогосподарському виробництві учні Х-ХІ класів працюють на виробництві та на робочих місцях, пов'язаних з важкими роботами й роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці, протягом не більш як 4 години на день відповідно до ДНАОП 0.00-4.24-94 "Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими і небезпечними умовами праці".
  1.6. Час перенесення вантажів учнями має становити не більш як 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, відповідно до ДНАОП 0.03-3.29-96 "Граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми", а саме: 5,6-6,3 кг - для дівчат 16-17 років; 11,2-12,6 кг - для хлопців 16-17 років.
  1.7. Якщо місце роботи знаходиться на відстані понад 3 км від місця проживання учнів або від навчального закладу, слід організувати підвезення учнів до місця роботи і назад з дотриманням усіх вимог безпеки Дорожнього руху.
  1.8. Початок робочого дня встановлюють залежно від конкретних умов, щоб робота проходила в години найменшої інсоляції.
  Розпорядок дня (з урахуванням місцевих кліматичних і погодних умов) погоджується з місцевими органами санітарного нагляду:
    - регламентація часу роботи (тобто за умови загальної тривалості робочого дня не більш як 4 години після кожних 50 хв. роботи має бути перерва 10 хв.);
    - регламентація приймання їжі (тобто перерви між їжею не повинні перевищувати 4 год.);
    - проведення ранкової зарядки, гігієнічних і гартувальних процедур, спортивних і культмасових заходів; відпочинок і вільний час.
  1.9. Залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт у вихідні дні не дозволяється згідно з Кодексом законів України про працю.
  1.10. Слід уникати тривалого перебування учнів в одноманітній незручній позі, а також виконання однієї й тієї самої роботи. Тому їхню працю треба організовувати так, щоб окремі операції учні виконували протягом дня по черзі. Для відпочинку учнів під час перерви слід виділяти спеціальні місця, які захищені від дії прямих сонячних променів. Відстань від місць відпочинку до місця роботи не повинно перевищувати 50 м.
  1.11. Учнів необхідно забезпечувати доброякісною питною водою, що відповідає санітарним вимогам ГОСТ 2874-73 "Вода питна". На робочих місцях має бути аптечка першої долікарської допомоги.
  1.12. На час трудового навчання і літніх практичних робіт учням видають спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту відповідно до ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".
  Комплекти спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту мають бути спеціально підготовлені для учнів і підігнані за зростом і розмірами.
  Відповідальність за забезпечення учнів спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається на керівників сільськогосподарських підприємств, де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи учнів навчальних закладів.
  1.13. Заміна видів робіт або операцій має здійснюватися з дозволу керівника з обов'язковим проведенням інструктажу з безпеки життєдіяльності на робочому місці.
  1.14. Систематичний контроль за безпечними умовами праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, а також за станом здоров'я учнів, які працюють під час трудового навчання та літніх практичних робіт у сільськогосподарському виробництві, покладається на керівників навчальних закладів відділів освіти, сільськогосподарських підприємств.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2.1. Керівники (власники) сільськогосподарських підприємств відповідно до угод, підписаних між ними й керівниками навчальних закладів, повинні:
    - наказом сільськогосподарського підприємства виділити виробничі ділянки на полях, у садах, робочі місця в ремонтних майстернях і на фермах, потрібну кількість спецодягу, спецвзуття, інших індивідуальних засобів захисту, справних тракторів і сільськогосподарських машин для виконання робіт учнями навчальних закладів;
    - визначити місця відпочинку й приймання їжі, забезпечити працюючих калорійною їжею відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;
    - призначити осіб, відповідальних за безпечний стан робочих місць, дотримання санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці на час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів, - бригадирів, механіків, завідувачів фермами тощо;
    - забезпечити проведення інструктажу учнів відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці» і «Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах».
  2.2. Керівники організацій, установ навчальних закладів та сільськогосподарських підприємств до початку проходження учнями виробничої практики:
    - визначають види робіт, порядок і строки навчання учнів безпечним прийомам їх виконання;
    - затверджують комісію для перевірки знань учнів з питань безпеки праці й виробничої санітарії, пожежної безпеки й безпеки руху;
    - затверджують організаційно-технічні заходи щодо охорони праці та своєчасно проводять перевірку їх виконання.
  2.3. Слід правильно одягнути спецодяг (халат, фартух, рукавиці і т. д.).
  2.4. Перевірити надійність і справність інвентаря, держаки повинні бути відшліфовані, без задирів і тріщин, увесь інвентар надійно закріплений на держаках.
  2.5. Перевірити надійність і справність засобів пожежогасіння.
  2.6. Підходити до сільськогосподарських машин і знарядь механізованого обробки ґрунту при працюючому двигуні забороняється.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  3.1. Під час проведення трудового навчання й літніх практичних робіт наказом по навчальному закладу призначаються особи, відповідальні за їх проведення, які зобов'язані контролювати створення на сільськогосподарському підприємстві безпечних умов праці для учнів, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з безпеки на робочому місці.
  3.2. Треба виконувати тільки ті види робіт, які доручає вчитель.
  3.3. Необхідно використовувати взуття в залежності від виду виконуваних робіт, працювати обов'язково взутому.
  3.4. Ґрунт необхідно розпушувати лопатою, мотикою, граблями, але не руками.
  3.5. При використанні протравленого насіння використовувати рукавиці.
  Забороняється:
    а) залишати в траві граблі, мотики, маркери - це може призвести до травмування;
    б) сідати або лягати під час відпочинку на землю - це може стати причиною захворювань.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  4.1. Привести в порядок інвентар і здати відповідальній особі.
  4.2. Добре почистити одяг і взуття, вимити руки і обличчя з милом, особливу увагу звернути на чистоту нігтів.
  4.3. Залишати робоче місце з дозволу вчителя.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5.1. При отриманні травми припинити роботу і повідомити вчителя. Надати першу медичну допомогу, а в разі необхідності викликати швидку допомогу за тел. 1-03.
  5.2. При виникненні пожежі прийняти міри з ліквідації пожежі всіма наявними засобами пожежогасіння, а при потребі - викликати пожежну службу за тел. 1-01.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час виконання сільськогосподарських робіт

Повернутись на початок сторінки