Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт
І. Загальні положення
  1.1. До виконання електромонтажних робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.
  1.2. Робоче місце необхідно організувати згідно з вимогами НОП.
Небезпечність у роботі
  1. Ураження електричним струмом, внаслідок доторкування до оголених проводів під час роботи з приладами під напругою.
  2. Травмування під час роботи несправним інструментом.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2.1. Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убор, берет або косинку, при цьому ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки).
  2.2. Розкладіть на робочому місці інструменти індивідуального користування згідно з вимогами НОП. Не тримайте на робочому місці нічого зайвого.
  2.3. Перевірте стан інструментів. Ручки пласкогубців, гострозубців тощо повинні мати ізолююче покриття. Рукоятки викруток повинні бути з ізолюючого матеріалу. Користуйтесь інструментами тільки за призначенням.
  2.4. Підготуйте матеріали і розкладіть їх на робочому місці так, щоб усе було на виду і не заважало працювати.
  2.5. Підготуйте засоби індивідуального захисту: діелектричні рукавиці, килимок, калоші, окуляри.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  3.1. Складайте електричні схеми, виконуйте в них перемикання при відсутності напруги.
  3.2. Схему складайте так, щоб проводи не перехрещувалися, не були натягнуті і не схрещувалися петельками.
  3.3. Під час паяння як флюс використовуйте каніфоль. Суворо дотримуйтесь вимог з техніки безпеки під час електропаяння.
  3.4. Під час роботи поблизу електричних приладів і машин стежте, щоб руки, одяг, волосся не доторкувалися до обертових деталей та оголених проводів.
  3.5. Складену схему вмикайте тільки після огляду її вчителем.
  3.6. Не перевіряйте наявність напруги пальцями.
  3.7. В усіх випадках виявлення пошкодження електропроводки, обладнання, вимірювальних приладів повідомте вчителя про це, а вчитель повинен негайно вимкнути рубильник.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  4.1. Вимкніть рубильник. Вимкніть схему (прилад) з мережі живлення.
  4.2. Вимірювальні прилади, інструменти покладіть так, як вони були розміщені до роботи. Перевірте їх стан.
  4.3. Приберіть на робочому місці відходи, пил і зайві деталі. Під час прибирання користуйтесь щіткою.
  4.4. Приведіть себе і спецодяг у порядок, вимийте руки з милом.
  4.5. Виходьте з кабінету лише після дзвінка і дозволу вчителя.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5.1. Якщо під час роботи виявите пошкодження обладнання, вимірювальних приладів, електропроводки, негайно повідомте вчителя.
  5.2. У випадку одержання травми, повідомте вчителя, при необхідності вчитель викличе швидку медичну допомогу за тел. 1-03.
  5.3. При пожежі вимкнути рубильник і пожежу гасити порошковим чи вуглекислотним вогнегасником, сухим піском, а в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 1-01. Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт

Повернутись на початок сторінки