Інструкція з охорони праці під час роботи на фрезерному верстаті
І. Загальні положення
  1.1. До роботи на фрезерному верстаті допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.
  1.2. Робоче місце організовується так, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.
  1.3. Все обладнання в майстерні повинно бути справним і надійно закріпленим.
  1.4. Фрезерний верстат забезпечується пристроями для захисту працюючого від поранень стружкою і відлітаючими частинами оброблюваного матеріалу. Біля фрезерного верстата повинні бути надійні захисні щитки і ширми, лещата для закріплення деталей.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2.1. Одягніть і приведіть у порядок свій спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, головний убор).
  2.2. Перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.
  2.3. Розмістіть інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на спеціальному пристрої.
  2.4. Міцно закріпіть фрезу на шпинделі, а оброблювану деталь у лещатах. Ключ покладіть на встановлене місце.
  2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її кнопки і важелі керування.
  2.6. Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  3.1. Фрезу до оброблюваної деталі (або деталь до фрези) підводьте плавно і не допускайте збільшення перерізу стружки.
  3.2. Користуйтесь тільки справним інструментом.
  3.3. Щоб уникнути травм під час роботи на фрезерному верстаті, необхідно дотримуватись таких вимог техніки безпеки:
    — не стійте в площині обертання фрези і не нахиляйте голови близько до фрези або рухомої деталі;
    — не приймайте і не передавайте предмети через обертові або рухомі частини верстата;
    — не кладіть лікті і не спирайтеся на верстат, не кладіть на нього інструменти чи заготовки;
    — не вимірюйте оброблювану деталь, не змащуйте, не чистіть і не прибирайте стружки з верстата до повної його зупинки;
    — не охолоджуйте фрези або оброблювану деталь за допомогою ганчірки;
    — не допускайте виходу з-під фрези довгої стружки;
    — не зупиняйте верстат гальмуванням паса або шківа рукою;
    — не відходьте від верстата, не вимкнувши його;
  3.4. Перед вимиканням верстата з електромережі відведіть фрезу від оброблюваної деталі (або деталь від фрези).
  3.5. У разі вимкнення струму в електромережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку верстата.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  4.1. Зупиніть верстат.
  4.2. Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки, витріть ретельно його та інструмент.
  4.3. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою.
  4.4. Приведіть до ладу робоче місце. Змастіть верстат.
  4.5. Здайте вчителеві верстат, інструменти і деталі, а також робоче місце.
  4.6. Приведіть себе до ладу, вимийте руки з милом.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5.1. При виявленні несправностей під час роботи на фрезерному верстаті негайно вимкніть верстат, припиніть роботу і повідомте про це вчителя.
  5.2. При одержанні травми - надати медичну допомогу учневі. При необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 1-03.
  5.3. При пожежі вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засобами пожежогасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 1-01. Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час роботи на фрезерному верстаті

Повернутись на початок сторінки