Інструкція з охорони праці під час роботи на токарному верстаті по металу
І. Загальні положення
  1.1. До роботи на токарному верстаті по металу допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.
  1.2. Робоче місце організовується так, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.
  1.3. Токарний верстат повинен бути забезпечений пристроями захисту працюючого від поранень стружкою (захисними кожухами, захисним екраном і т. д.).
Небезпечність у роботі
  Нещасні випадки під час роботи на токарних верстатах трапляються внаслідок:
    — відсутності або несправності засобів захисту;
    — неміцного закріплення деталі та інструменту;
    — несправності й притуплення різального інструменту;
    — надягання і зняття паса при невимкненому верстаті;
    — несправності електрообладнання, зокрема захисного заземлення;
    — при невмінні правильно організувати робоче місце токаря.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2.1. Правильно надягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, головний у бор):
    — застебніть обшлаги рукавів на ґудзики, уникайте зав'язування їх тасьмою;
    — заховайте волосся під головний убор (берет або косинку, зав'язану без звисаючих кінців).
  2.2. Перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення (занулення) з корпусом верстата.
  2.3. Розмістіть інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на спеціальній підставці.
  2.4. Міцно закріпіть різець і оброблювану деталь, вийміть ключ з патрона і покладіть на встановлене місце (підставку).
  2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її кнопки і важелі керування.
  2.6. При виявленні несправностей повідомте про них учителя. Приступайте до роботи лише після усунення несправностей.
  2.7. Перед самим початком роботи надягніть захисні окуляри.
III. Вимоги безпеки під нас виконання роботи
  3.1. Плавно підводьте різець до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення перерізу стружки.
  3.2. Щоб уникнути травм під час роботи на токарному верстаті, необхідно дотримуватись таких вимог техніки безпеки:
    — не нахиляйте голови близько до патрона або різального інструмента;
    — не приймайте і не передавайте предмети через обертові частини верстата;
    — не кладіть ліктів і не спирайтеся на верстат, не кладіть на нього інструменти чи заготовки;
    — не вимірюйте оброблювану деталь, не змащуйте, не чистіть і не прибирайте стружки з верстата до повної його зупинки;
    — не охолоджуйте різальний інструмент або оброблювану деталь за допомогою ганчірки;
    — не допускайте виходу з-під різця довгої стружки (при обробці м'яких матеріалів);
    — не відходьте від верстата, не вимкнувши його;
    — не підтримуйте і не ловіть рукою відрізувану деталь.
  3.3. Зачищайте деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпленою до жорсткої оправи. Рукоятка оправи повинна мати запобіжне кільце. Під час роботи тримайте її лівою рукою.
  3.4. Перед вимиканням верстата з електромережі відведіть різець від оброблюваної деталі.
  3.5. Під час роботи на центрах перевірте чи надійно закріплено задню бабку і стежте, щоб засвердловка була достатньою, і кут її відповідав куту центрів.
  3.6. Користуйтесь ключами, що відповідають формі гайок і головок болтів.
  3.7. Оброблюваний пруток вибирайте такої довжини, щоб він не виступав за межі верстата, а виліт із патрона не перевищував 3-4 діаметри заготовки.
  3.8. У разі вимкнення струму в електромережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку верстата.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  4.1. Відведіть супорт і вимкніть електродвигун.
  4.2. Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки, а з пазів станини - гачком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою.
  4.3. Протріть і змастіть верстат, приведіть у порядок інструмент та індивідуальні засоби захисту. Інструменти здайте вчителеві або черговому учню.
  4.4. Здайте верстат черговому або вчителеві.
  4.5. Приведіть себе в порядок, вимийте руки з милом. Виходьте з майстерні лише після дзвінка і з дозволу вчителя.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5.1. При виявленні несправностей під час роботи на токарному верстаті по металу негайно вимкніть верстат і повідомте про це вчителя.
  5.2. При одержанні травми - надати медичну допомогу учневі. При необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 1-03.
  5.3. При пожежі - вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засобами пожежогасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 1-01. Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час роботи на токарному верстаті по металу

Повернутись на початок сторінки