Інструкція з охорони праці під час роботи на токарному верстаті по дереву
І. Загальні положення
  1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.
  1.2. Робоче місце організовується відповідно до вимог, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.
  1.3. Інструменти для точіння деревини повинні бути добре загостреними, без тріщин і надійно закріпленими в ручках. Ручки не повинні бути тріснуті.
Небезпечність у роботі
  1. Пошкодження очей відлітаючою стружкою.
  2. Поранення рук у разі доторкування ними до оброблюваної деталі.
  3. Поранення рук внаслідок неправильного поводження із стамескою.
  4. Поранення осколками погано склеєної, косошарової, сучковатої деревини.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2.1. Правильно надягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убор - берет або косинку).
  2.2. Перевірте надійність закріплення захисного кожуха пасової передачі.
  2.3. Перевірте, чи надійно закріплено захисне заземлення (занулення) до корпусу верстата.
  2.4. Приберіть з корпусу верстата всі сторонні предмети, інструменти розкладіть на встановлені місця.
  2.5. Перевірте, чи немає на заготовці сучків і тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на верстаті.
  2.6. Установіть підручник із зазором 2-3 мм від оброблюваної деталі і закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.
  2.7. Перевірте справність різального інструмента і правильність його заточки.
  2.8. Перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її кнопки.
  2.9. Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  3.1. Подавайте різальний інструмент на матеріал тільки після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання.
  3.2. Подавайте інструмент плавно, без сильного натискання.
  3.3. Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору більш як на 2-3 мм.
  3.4. Щоб уникнути травм під час роботи на токарному верстаті по дереву, слід дотримуватись таких правил безпеки:
    - не нахиляйте голови близько до верстата;
    - не приймайте і не передавайте предмет через верстат, який включений в електромережу і при обертанні заготовки;
    - замірюйте оброблену деталь тільки після повної зупинки верстата;
    - не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою оброблювану деталь;
    - не відходьте від верстата, не вимкнувши його;
    - у разі припинення подачі електроструму негайно вимкніть верстат.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  4.1. Вимкніть верстат з електромережі.
  4.2. Покладіть на свої місця інструменти.
  4.3. Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою, приведіть у порядок робоче місце.
  4.4. Здайте верстат та інструменти учителеві.
  4.5. Приведіть себе порядок, вимийте руки з милом.
  4.6. Виходьте з майстерні лише після дзвінка і з дозволу вчителя.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5.1. При виявленні несправностей під час роботи на токарному верстаті по дереву негайно вимкніть верстат і повідомте про це вчителя.
  5.2. Працювати на верстаті лише після усунення несправностей.
  5.3. При одержанні травми надати медичну допомогу учневі. При необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 1-03.
  5.4. При пожежі вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засобами пожежогасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 1-01. Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час роботи на токарному верстаті по дереву

Повернутись на початок сторінки