Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії
І. Загальні положення
  1. Працюйте в кабінеті хімії обов'язково в халаті.
  2. Під час роботи в кабінеті хімії будьте обережними, додержуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила техніки безпеки. Безладність, поспішність, недбалість у роботі й порушення правил техніки безпеки можуть призвести до нещасних випадків.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  1. Перед початком роботи :
а) чітко з'ясуйте порядок і правила проведення досліду;
б) перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів необхідних для виконання завдання;
в) звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.
  2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.
  3. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем. Виконувати роботи, не пов'язані із завданням, забороняється.
  4. Не відволікайтесь самі і не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.
  5. Перед початком роботи з легкозаймистими і горючими речовинами вимкніть усі пальники.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  1. Для виконання завдання користуйтесь посудом, приладами і реактивами, що видані вчителем.
  2. Хімічні речовини для дослідів беріть у кількостях, передбачених методикою проведення досліду або за вказівкою вчителя.
  3. Перед тим, як узяти реактив, необхідний для досліду, прочитайте етикетку на тарі (склянці або банці), щоб запобігти помилці.
  4. Не беріть хімічні речовини голими руками. Використовуйте для цього фарфорові ложечки, совочки, шпателі.
  5. Насипайте або наливайте реактиви на столі (сухі - над аркушем паперу, рідкі - над листом).
  6. Нагріваючи рідини, тримайте посудину (колбу або пробірку) отвором від себе і не спрямовуйте її на сусідів.
  7. Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте кислоту у воду, а не навпаки.
  8. Луг розчиняйте у фарфоровій посудині, добавляючи до води невеликі порції речовини при постійному помішуванні. Кусочки лугу беріть тільки пінцетом або щипцями.
  9. Роботу з органічними розчинниками виконуйте у витяжних шафах.
  10. Посуд, у якому проводять досліди з органічними розчинниками, перед заповненням повинен бути чистим і сухим.
  11. Нагрівайте легкозаймисті і горючі органічні розчинники тільки на водяній (або повітряній) бані.
  12. Під час роботи з розчинниками, що пов'язана з нагріванням, не залишайте робоче місце без нагляду.
  13. Правильно нагрівайте в пробірці розчини кислот та інших хімічних речовин (крім вогненебезпечних) над полум'ям спиртового пальника. Нагрівання виконуйте дуже обережно. Нагрівши трохи пробірку над полум'ям пальника, далі нагрівання здійснюйте над верхньою частиною полум'я, не торкаючись дном пробірки ґноту спиртівки, щоб пробірка не тріснула.
  14. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них у тій чи іншій мірі є отруйною.
  15. Визначаючи речовини за запахом, не нахиляйтеся над шийкою посуду і не вдихайте пару або газ, що виділяються. Для цього треба легким рухом долоні над шийкою посудини спрямувати пару або газ до носа і вдихати обережно.
  16. Усі роботи, пов'язані з виділенням газів і пари, проводьте при діючій вентиляції.
  17. Не заглядайте в посудину зверху (навіть у пробірку), тому що у випадку виштовхування рідини може статись нещасний випадок.
  18. Знімайте з плити або іншого нагрівника колби чи склянки з розчинами (і з водою ), нагрітими до температури кипіння або навіть близької до неї, обережно, захистивши руку рушником, не роблячи різких рухів.
  19. Посудину з гарячою рідиною не закривайте щільно пробкою доти, поки вона не охолоне.
  20. Нагріваючи рідини, не залишайте їх без нагляду навіть на короткий час.
  21. Не набирайте розчини кислот і лугів у піпетку ротом.
  22. Для засмоктування розчинів у піпетки користуйтесь гумовими грушами
  23. Не зсипайте просипаний і не зливайте розлитий реактив назад у тару до основної кількості реактиву.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  1. Привести робоче місце в порядок.
  2. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  1. При виявленні несправності установок негайно припиніть роботу і повідомте про це вчителя.
  2. При потраплянні на шкіру, одяг будь-яких речовин негайно припиніть роботу і змийте їх великою кількістю води.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії

Повернутись на початок сторінки