Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та
практичних робіт з фізики
І. Загальні положення
  1.1. Учитель фізики готує і проводить лабораторні та практичні роботи, обов'язково дотримуючись при цьому правиіі техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
  1.2. Враховуючи особливості курсу фізики, в першу чергу його практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які наведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, И, III ступенів).
  1.3. Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не відповідають вимогам безпеки праці; використовувати електричне обладнання (вироби), що не відповідає вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2.1. Усі положення щодо захисту від механічних, теплових та інших травмуючих факторів, що викладені в інструкції під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів, поширюються на підготовку й проведення лабораторних та практичних робіт.
  2.2. Перед тим, як вмикати в електромережу електро- та радіоприлади, необхідно переконатися, що положення перемикача напруги мережі відповідає номінальному значенню, а також у справності запобіжніків.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  3.1. Під час виконання робіт на встановлення теплового балансу воду треба нагрівати не вище 70°С.
  3.2. Під час виконання лабораторних та практичних робіт учням не дозволяється користуватися приладами з написом на панелях (корпусі): «Тільки для проведення дослідів учителем».
  3.3. Навчальні прилади й вироби, призначені для лабораторних та практичних робіт учнів, за способом захисту людини від ураження еклекричним струмом відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» повинні задовольняти вимоги II класу (мати подвійну або посилену ізоляцію) або III класу (приєднуватися безпосередньо до джерел живлення з напругою не вище 42 В).
  3.4. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.
  3.5. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометрів із пробірок із затверділою речовиною.
  3.6. Стежте за справністю усіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь до обертових частин обладнання і не нахиляйтесь над ними.
  3.7. Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними частинами) з міцною ізоляцією, без видимих пошкоджень.
  3.8. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів, забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).
  3.9. Джерело струму вмикайте в електричне коло в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі перевіряйте тільки приладами або покажчиками напруги.
  3.10. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах до вимикання джерела електроживлення.
  3.11. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутись до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електричних колах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.
  3.12. Не доторкайтесь до корпусів спеціального електрообладнання, до затискачів ввімкнених конденсаторів.
  3.13. Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.
  3.14. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтесь штепсельними з'єднаннями.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  4.1. Вимкніть всі прилади з електромережі.
  4.2. Розрядіть конденсатори.
  4.3. Приберіть свої робочі місця.
  4.4. Прилади здайте вчителю.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5.1. Якщо помічено несправності в електромережі кабінету фізики, в тому числі і вихід з ладу електроламп, необхідно повідомити про це електрика або відповідального за електрогосподарство в школі.
  5.2. При виявленні несправності в електричних приладах, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення.
  5.3. При одержанні травми повідомте вчителя, в разі необхідності викличте швидку медичну допомогу за тел. 1-03.
  5.4. При виникненні пожежі - ліквідуйте осередок пожежі, при необхідності викличте пожежну службу за тел. 1-01, а дітей виведіть у безпечне місце.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики

Повернутись на початок сторінки