Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики
І. Загальні положення
  1.1. Перебувати учням у приміщенні кабінету (лабораторії) фізики і в лаборантській дозволяється лише в присутності вчителя фізики або лаборанта.
  1.2. Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.
  1.3. Не починайте виконувати роботу без дозволу вчителя.
  1.4. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  2.1. Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і хід виконання.
  2.2. Щоб запобігти падінню під час проведення дослідів, скляні посудини (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штатива.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  3.1. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометри з пробірок із затверділою речовиною.
  3.2. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь (особливо з непідібраним волоссям) до обертових частин машин і не нахиляйтесь над ними.
  3.3. Для складання експериментальних установок користуйтесь проводами (з наконечниками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією без видимих пошкоджень.
  3.4. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтеся штепсельними з'єднаннями.
  3.5. Під час ремонту і роботи електроприладів користуйтеся розетками, гніздами, затискачами з невиступаючими контактними поверхнями. .
  3.6. Складаючи електричне коло, уникайте перетину проводів; забороняється користуватися провідниками зі спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).
  3.7. Джерело струму в електричне коло вмикайте в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі можна перевіряти тільки приладами або покажчиками напруги.
  3.8. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції й перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах і не заміняйте запобіжники до вимикання джерела електроживлення.
  3.9. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутися до обертових частин електричих машин. Не виконуйте повторно з'єднань в електроколах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.
  3.10. Не доторкайтесь до корпусів стаціонарного електрообладнання, до затискачів відімкнутих конденсаторів.
  3.11 Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  4.1. Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а потім розберіть електричне коло.
  4.2. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  5.1. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики

Повернутись на початок сторінки