Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології
І. Загальні положення
  1. Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки. Безладність, поспішність, необачність у роботі й порушення правил техніки безпеки можуть призвести до нещасних випадків.
II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  1. Перед початком роботи:
    а) чітко з'ясуйте порядок і правила проведення досліду;
    б) перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання;
    в) звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів та матеріалів.
  2. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.
  3. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем. Виконувати роботи, не пов'язані з завданням - забороняється.
  4. Не відволікайтесь самі і не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.
III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
  1. Для виконання завдання користуйтесь посудом і приладами, виданим вчителем.
  2. Нагріваючи рідини, тримайте посудину отвором від себе і не спрямовуйте на сусідів.
  3. Обережно поводьтесь з гострими предметами (ножицями, препарувальними голками).
  4. Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте кислоту у воду, а не навпаки.
  5. Посуд, у якому проводять досліди з органічними розчинниками, перед заповненням повинен бути чистим і сухим.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
  1. Розлиті випадково кислоти або розчини лугів збирайте і зливайте в місця, вказані вчителем.
  2. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.
V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  1. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них у тій чи іншій мірі є отруйною.
  2. Не заглядайте в посудину зверху (навіть у пробірку), тому що у випадку виштовхування рідини може статись нещасний випадок.
  3. Нагріваючи рідини, не залишайте їх без нагляду навіть на короткий час.
  4. При виявленні несправності установок негайно припиніть роботу і повідомте про це вчителя.
  5. При попаданні на шкіру, одяг будь-яких речовин негайно припиніть роботу і змийте їх великою кількістю води.

              З інструкцією ознайомлений(а)    _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати інструкцію з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології

Повернутись на початок сторінки