Посадова інструкція нічного сторожа
І. Загальні положення
  1. На посаду сторожа приймаються особи не молодші 18 років, які пройшли медогляд.
  2. Сторож призначається на посаду і звільняється з посади, переміщається, заохочується і притягається до відповідальності наказом директора школи за поданням відповідних документів заступником директора школи з адміністративно-господарської роботи.
  3. Сторож повинен суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку і даної посадової інструкції.
  4. Курити у виробничих і допоміжних приміщеннях і на території школи дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях, забезпечених засобами пожежогасіння.
II. Завдання та обов'язки
  1. Сторож є працівником сторожової охорони, на якого покладені обов'язки по охороні матеріальних цінностей, які знаходяться в школі та на її території.
  2. Сторож працює за попередньо затвердженим планом на місяць.
  3. Приймає, за списком, ключі від класів, інвентар для прибирання та ін. у чергової гардеробниці.
  4. Зобов'язаний о 24-00,3-00, 6-00 перевіряти територію школи, приміщення школи знадвору і всередині, включати і виключати чергове освітлення біля входів у школу і на поверх, перевіряти замки вхідних дверей у школу, складських приміщень, контрольний замок на вході в їдальню.
  5. При виявленні серйозних несправностей в системах енергопостачання, опалення, водопостачання повинен викликати відповідну аварійну службу по телефону, подзвонити до директора школи додому і повідомити заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.
  6. Не залишати приміщення школи без поважних на те причин. На ніч закривати вхідні двері на засуви. Особливу увагу звертати на комп'ютерні класи, учительську, кабінет допризовної підготовки, їдальню, майстерні.
  7. Про неполадки під час чергування доповідати заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи і директору школи. Діяти згідно з їх вказівками.
  8. При відсутності чергової гардеробниці повідомити чергового заступника директора школи і передати чергування одній з прибиральниць, яка працює з 8-00. Ні в якому разі не залишати чергування без зміни, а гардероб закритим.
  9. Суворо дотримуватись вимог правил охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
  10. Протягом усього встановленого часу чергування знаходитись на посту, періодично обходити і оглядати об'єкти, які знаходяться під охороною, пильно нести службу.
  11. У випадку захворювання не залишати поста, а повідомити про це дирекцію.
  12. Дозволяється пропускати на територію школи автомобілі пожежних частин, швидкої допомоги, міліції у випадку пожежі, аварії, стихійного лиха, нещасного випадку, скоєнні злочинів, крадіжок на об'єктах школи.
  Сторожу під час виконання службових обов'язків забороняється:
  13. Приймати під охорону об'єкти, не вказані в табелі поста.
  14. Самовільно або на прохання працівників школи закривати або відкривати замки, двері, вікна, встановлювати або знімати засуви, ставити або знімати пломби, виконувати інші роботи, пов'язані з охороною об'єкта, пропускати будь-кого в приміщення або на територію об'єктів, що охороняються, в час, не передбачений розпорядком дня, без дозволу дирекції.
  15. Пост може бути тимчасово залишений сторожем у випадку стихійного лиха, пожежі, аварії, коли дальше перебування на посту є неможливим у зв'язку з небезпекою для життя.
  16. Вести телефонні розмови, не пов'язані з виконанням службових обов'язків на посту.
  17. Сторожу забороняється запускати на територію школи приватні транспортні засоби у нічний час без дозволу дирекції.
  18. Сторож здійснює охорону кімнати зберігання зброї школи щодня з 20-00 до 8-00, а черговий техпрацівник - з 8-00 до 18-00 , при відсутності вчителя ЗВ згідно з графіком чергування, затвердженим директором.
  19. Охорону кімнати зберігання зброї здійснювати зі свого робочого місця за допомогою звукової та світлової сигналізації.
  20. У випадку спрацювання звукової та світлової сигналізації, оповісти по телефону (або особисто в денний час, коли директор, вчитель ЗВ у школі) таких осіб:
— директора школи, тел. сл. **-*-**, домашній **-*-**;
— вчителя ЗВ, тел. сл. **-*-**, домашній **-*-**.
  21. Після оповіщення, до прибуття наряду міліції, з'ясувати причини спрацювання сигналізації і, у випадку необхідності, прийняти міри по затриманню злочинців.
  22. Не залишати чергування без дозволу директора школи.
  23. Заступаючи на чергування, здачу чергування проводити в установлений час з записом і особистим підписом у журналі прийому та здачі чергування, а також обов'зково перевіряти чи закриті двері кімнати зберігання зброї по електролампі, яка повинна світитися.
  24. Прийом під зберігання кімнати зберігання зброї та здачу назад, черговий технічний працівник від викладача ЗВ здійснює особистим контролем включення світлової та звукової сигналізації.
  25. Право здачі під охорону кімнати зберігання зброї та її відкриття має викладач ЗВ, а при його відсутності - директор школи з комісією у складі трьох чоловік.
  26. Заступаючи на чергування, сторож зобов'язаний:
— впевнитись у наявності всіх ключів, документації для охорони;
— перевірити протипожежний режим приміщення;
— наявність первинних засобів пожежогасіння - вогнегасників і т. д.;
— перевірити цілісність пломб на ящиках внутрішкільних пожежних кранів;
— оглянути стан шляхів евакуації, запасних виходів.
III. Права
  Сторож має право:
  1. На обладнання робочого місця згідно встановлених норм, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків.
  2. Приймати міри по недопущенню крадіжок на об'єкті. Затримувати злочинців та порушників встановленого режиму. При виявленні порушення негайно повідомляти дирекцію школи.
  3. Викликати пожежну охорону, міліцію, швидку допомогу при виникненні пожеж, виявленні крадіжок, нещасних випадках, аваріях.
IV. Відповідальність
  1. За невиконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень дирекції школи, інших нормативних актів, за порушення правил пожежної і електробезпеки на посту, охорони праці і виробничої санітарії, посадових обов'язків, встановлених даною інструкцією, сторож несе дисциплінарну і матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.
  2. Несе повну відповідальність за стан системи опалення, водопостачання і каналізації, енергопостачання, за зберігання матеріальних цінностей в школі з 20-00 години вечора до 8-00 ранку, а також за неправильне використання і збереження майна, інвентаря, обладнання, засобів зв'язку на посту.
V. Повинен знати
  1. Правила внутрішнього трудового розпорядку школи, правила техніки безпеки, виробничої санітарії, електро- й пожежної безпеки, правила надання першої медичної допомоги. Повинен вміти користуватись всіма первинними засобами пожежогасіння, які є на об'єкті, що охороняється.
VI. Кваліфікаційні вимоги
  1. У своїй роботі сторож керується Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи і даною інструкцією, правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, графіком роботи школи.
VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
  1. Працює за графіком, затвердженим директором школи за представленням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.
  2. Проходить інструктаж з пожежної безпеки, виробничої санітарії, електробезпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.
  3. Сторож входить у штат школи і підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з адміністративно-господарської роботи.

  З посадовою інструкцією ознайомлений(а) _________________________________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Закачати посадову інструкцію нічного сторожа

Повернутись на початок сторінки